Powered by Meaning opent circulair hoofdkantoor

Impactvol ondernemen is aan haar opmars bezig. Duurzaamheid, circulair, sociaal ondernemen. De termen vliegen ons om de oren, maar de boodschap is duidelijk: het huidige systeem is aan verandering toe. De aandeelhouders van de Powered by Meaning group zijn bezig deze systeemverandering in gang te brengen. Powered by Meaning bouwt met nieuw kantoor verder aan strategie.

Tags Vergaderlocaties Vastgoed
Auteur
Afra Hendriks

Impactvol ondernemen is aan haar opmars bezig. Duurzaamheid, circulair, sociaal ondernemen. De termen vliegen ons om de oren, maar de boodschap is duidelijk: het huidige systeem is aan verandering toe. De aandeelhouders van de Powered by Meaning group zijn bezig deze systeemverandering in gang te brengen.


De vijf oprichters (Guido Braam, Han Hendriks, Ivar Davids,  Erik van der Meulen en Cas van Arendonk) hebben zelf twaalf jaar geleden het roer radicaal omgegooid en zijn sindsdien flink gegroeid met nieuwe betekenisvolle bedrijven. Enkele jaren geleden is de holding Powered by Meaning opgericht om de groep van 12 impactvolle bedrijven als collectief verder te brengen. De verhuizing naar een nieuw hoofdkantoor laat zien dat het lange termijn plan nu in de versnellingsfase komt. 

Guido Braam, Ivar Davids, Han Hendriks, Erik van der Meulen en Cas van Arendonk
Toen wij besloten ons ondernemerschap volledig te gaan wijden aan het oplossen van maatschappelijk problemen en systeemfouten werden wij door klanten, medewerkers en andere stakeholders voor gek verklaard. De laatste jaren hebben wij veel geleerd van onze eigen transitie en kunnen wij gelukkig terugkijken op een geslaagde eerste deel van onze reis. De komende jaren zullen wij de acties in onze lange termijn strategie gaan versnellen en onder meer in de gebouwde omgeving laten zien als ondernemers hoe wij een circulaire en socialere wereld voor ons zien. Naast onze bedrijven in de zakelijke dienstverlening krijgen de nieuwe takken van sport in onze groep, vastgoed en bij maakbedrijven, versneld vorm.
Guido Braam, co-owner van de groep en onlangs uitgeroepen tot ‘circular hero 2021'

Copycat

Bedrijven vinden vaak zelf het wiel uit en maken te weinig gebruik van een goede samenwerking. Powered by Meaning probeert tussen de bedrijven in de groep de samenwerking te versterken, maar heeft ook als doel dat andere bedrijven meer betekenisvol worden.  Kennis delen en ideeën kopiëren lijkt een taboe, maar in de strategie van deze groep staat zelfs opgeschreven dat er ieder jaar een ‘copycat’ moet zijn van de initiatieven die Powered by Meaning ontplooit. 

Systeemverandering

Systeemveranderingen dwing je af door een sector te veranderen. Dat doe je niet alleen, maar je kan wel een begin maken die de benodigde verandering. De EU heeft plannen om in 2050 met wet-en regelgeving klimaatneutraal te worden. Powered by Meaning pleit voor een meer integrale aanpak voor het oplossen van het klimaatprobleem. “met een circulaire economie kunnen wij voldoen 40% van de beloofde CO2 reductie, maar tegelijkertijd ook een bijdrage leveren aan onder meer het terugdringen van grondstofschaarste en werken met gezondere materialen” De inventiviteit, het doorzettingsvermogen en het mobiliseren van mensen moet komen van bedrijven met ondernemers die van betekenis willen zijn. 

Auteur

Afra Hendriks
Powered by Meaning

Ik combineer mijn passie voor marketing en communicatie met het werken aan een duurzame en circulaire wereld.