Onze 'why' om de vastgoedsector te veranderen

Lees mee over onze ambitie om de vastgoedsector voorgoed te veranderen.

Tag Vastgoed

Huidige situatie

Het is 2022 en nog 8 jaar te gaan tot we onze klimaatdoelen van 2030 behaald moeten hebben. Ondertussen moeten sectoren hun model veranderen om ervoor te zorgen dat wat ze doen ook een positieve bijdrage levert aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van deze doelen. De vastgoedsector is één van die sectoren en is verantwoordelijk voor circa 40% van de CO2-uitstoot in Nederland.

In het huidige systeem is waardeverlies van materialen en grondstoffen normaal

''Dan moeten vastgoedeigenaren toch gewoon even verduurzamen'' zou je zeggen? Een makkelijke gedachte, maar ons systeem is er niet op ingericht. De praktijk is dat vastgoedeigenaren investeren, snel winst maken en weer verkopen. Een systeem dat vervangen moet worden door een model waarbij eigenaren aanblijven. Dan houden ze immers belang bij een duurzame waarde van hun vastgoed en het gebruik van circulair bouwmateriaal.

Hoe geeft Powered by Meaning richting aan deze systeemverandering?

Investeren
Investeren en exploiteren van circulair vastgoed in Nederland

Samenwerken
Actief opzetten van samenwerkingen tussen overheid, vastgoedeigenaren en ondernemers

Adviseren

Ervoor zorgen dat bedrijven de kennis en handvatten hebben om aan de slag te gaan met circulair vastgoed

Investeren in een duurzame toekomst

Door te investeren in vastgoed en de gebouwen circulair te exploiteren creëren we inspirerende circulaire hotspots. Dit doen we samen met duurzame, sociale en circulaire partners. Door toekomstige bewoners en gebruikers vanaf het begin te betrekken voegen we waarde toe voor de hele omgeving op lange termijn.

Onze partners in de strijd om systeemverandering

Een keer van gedachten wisselen over vastgoed?

We komen graag in contact met ambitieuze partijen die samen met ons de sector circulair willen veranderen

Contact